20 oktober 2006 Excursie en lezingen

Waterbouw in de Beneluxlanden – ontwerp en praktijkervaring met Geokunststoffen.  Zeebrugge, België

1. presentatie L. van Damme
2. presentatie F. de Meerleer
3. presentatie A. Bezuijen ,
4. presentatie E. Zengerink
5. presentatie N. Leguit ,
6. deelnemerslijst

15 juni 2006 lezingendag

In nauwe samenwerking met het KivI, de branchevereniging Stybenex en de BGS (Belgische Geotextielen Organisatie) boden wij ontwerpend Nederland en Belgie een handleiding voor een goed gebruik van geokunststofffen, ditmaal gericht op toepassing in de wegenbouw. Ook het OCW lichtte de praktijkervaring met het gebruik van tussenlaagsystemen in asfaltoverlagingen in Belgie toe.

1. presentatie de Bondt
2. presentatie Maeck
3. presentatie Tepper
4. presentatie unidek iedelft TNO
5. presentatie van Gurp