De NGO biedt haar publicaties voornamelijk aan via deze website. Of via een hyperlink naar de betreffende uitgever. Bent u op zoek naar een bepaalde publicatie schroom dan niet om contact met ons op te nemen

Publicaties over geokunststoffen zijn beschikbaar via:

Elders op deze site vindt u nog:

Een tweetal publicaties met rekenregels worden hieronder nader beschreven.

CUR226 – paalmatrassen:

De commissie CUR226 – heeft in 2016 een geheel herziene ontwerprichtlijn gepuRichtlijn Paalmatrassystemenbliceerd voor paalmatrassen. De richtlijn is ook in het Engels gepubliceerd. Het Engelse boek is te koop op diverse sites, crcpress.com, amazon.com en amazon.co.uk. Het boek bevat de resultaten van de promotiestudie van Suzanne van Eekelen en ander Nederlands en internationaal onderzoek. Het boek is een betrouwbare en complete richtlijn voor het ontwerp van paalmatrassen, en geeft de meest up-to-date inzichten in het gedrag van deze constructies. Het boek bevat uitgebreide rekenvoorbeelden en veel praktische tips.

 

Meer informatie over paalmatrassen vind u via bijgaande pagina.

 

SBRCURnet publicatie voor toepassing van geokunststoffen als funderingswapening in ongebonden funderingslagen

De publicatie is verkrijgbaar via CROW. Een rekenblad is verkrijgbaar via het secretariaat van de NGO.