Voor geokunststoffen en verwante producten is een groot aantal normen, beoordelingsrichtlijnen, aanbevelingen, protocollen en praktijkaanbevelingen beschikbaar. Deze hebben allemaal tot doel om de kwaliteit van het product en/of vervaardiging- of verwerkingsproces vast te leggen.

enkagrid-pro60-photo-cb76-small

Normen zijn verkrijgbaar bij de uitgever ervan:

NEN                          voor nationale en internationale normen

SBRCURNET               voor aanbevelingen, rapporten en richtlijnen

SIKB                         voor beoordelingsrichtlijnen, accreditatieschema’s en protocollen

Kiwa                         voor beoordelingsrichtlijnen