Loading...

 

De NGO bevordert kennis en toepassing van geokunststoffen in Nederland. Geokunststoffen bieden veel (onbekende) toepassingsmogelijkheden. Beter, anders, efficiënter, milieuvriendelijker, duurzamer of goedkoper ontwerpen en bouwen is in veel gevallen mogelijk met de toepassing van de juiste geokunststoffen.
De NGO is een vereniging waarbij prominente leveranciers, inspectie- en ingenieursbureaus en aannemersbedrijven zijn aangesloten die in Nederland actief zijn. Daarnaast staat het lidmaatschap ook open voor kennisinstituten, waterschappen, overheidsinstanties en opdrachtgevers.

De NGO vertegenwoordigt Nederland in The International Geotextile Society (IGS). NGO is formeel de “Dutch Chapter of IGS