Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit enthousiaste leden die deskundig zijn op hun vakgebied. Het secretariaat is uitbesteed.

Voorzitter ing. E.A. [Erik] Kwast
Secretaris dr. ir. S.J.M. [Suzanne] van Eekelen
Penningmeester ing I. [Iljo] Fluit
Bestuurslid (eindred. Geokunst) ing. R.H. [Rijk] Gerritsen
Bestuurslid (kennis coördinator) ing. L. [Leo] Kuljanski
Bestuurslid (programma coördinator) ing. J.H. [Joris] van den Berg
Technisch (uitv.) secretaris ing. J.S. [Joop] Groenveld

Voomalige voorzitters zijn:

A.H. de Bondt (thans erelid)

L. de Quelerij

K. Mouw

K. van Harten (oprichter)