Eind 2018 bestond de vereniging 35 jaar.

22 november 2018 Algemene ledenvergadering in Delft

Dit maal vond de vergadering plaats bij Deltares in Delft, voorafgegaan met een lezingenprogramma en afgesloten met een netwerkdiner.

Vind hier de presentatie van Johan Pennekamp namens Deltares over Deltares.

Of hier de presentatie van Max Nods over geokunststoftoepassingen ter voorkoming van kust erosie,

en hier de presentatie van Suzanne van Eekelen over proeven die Deltares met geokunststof uitvoert.

29 mei 2018 Creatieve sessie: Afdichtingen met geokunststof

Dinsdag 29 mei vond de creatieve sessie 2018 in Delft plaats. Het programma vindt u hier.

Vind hier het verslag en de presentaties van:

Vind hier het beeldverslag van de dag

Een uitgebreid verslag in woord en beeld is verschenen in GeoKunst.