29 november 2012 Algemene Ledenvergadering en lezingen

De middag stond in het teken van actuele ontwikkelingen in de markt van geokunststoffen.

 7 februari 2012 creatieve sessie

Deze creatieve sessie ging over ‘Geokunststoffen in dijkverbetering’. Sprekers waren Wim Voskamp, Martin van der Meer (Fugro), Derk-Jan Sluiter (Waterschap Groot-Salland).