13 november 2003 Algemene Ledenvergadering en studiebijeenkomst

Studiebijeenkomst “Leidsche Rijn, waar mensen plezierig wonen!”

3 september 2003 Studiebijeenkomst

NGO Bijeenkomst Waterbouw: “Hollands Glorie over Zee”

3 juni 2003 Lustrumbijeenkomst

4e Lustrum: 20 jaar NGO
presentatie van De Bondt
presentatie van De Ridder

11 maart 2003 Studiemiddag

Geofoam toepassingen