Second international Course on Basal Reinforced Piled Embankments on 28-29 November 2017

Meer info vind u via deze hyperlink: https://publicwiki.deltares.nl/display/PE/Piled+embankments

16 november 2017 Algemene Ledenvergadering

Donderdag 16 november a.s. is de eerstvolgende ledenvagerdeing gepland.

Op het voorprogramma een drietal lezingen van:

Bij de presentatie van Christ is een rekenmodel aangeboden, voor leden is die verkrijgbaar via het secretariaat van de NGO.

Plaats van handeling is “Joinn” in Houten, makkelijk bereikbaar met eigen en openbaar vervoer. (Adres is: Onderdoor 5 3895 DW Houten. T. 030 -7600 807)

Vind via de routebeschrijving de u best passende weg.

 

27 september 2017 excursie naar de Beatrixsluizen in Nieuwegein

Donderdag 27 september vond onder ideale weersomstandigheden een excursie plaats bij de nieuwbouw

van de Beatrixsluis In Nieuwegein.

Een dertigtal bezoekers, leden van NGO en KIVI,  werden op boeiende wijze geinformeed over dit veelzijdige project. Een project waarin vele disciplines activiteiten worden verricht.

Een project ook waarin veel en veel verschillende organisaties hun specifieke expertises kunnen tonen. Van ecologen, beschermers van aardkundige monumenten, milieubeschermers, omgevingsdeskundigen, landschapsarchitecten tot baggerraars, groot grondverzet, grof- en fijn betonwerk, betonvlechters tot installateurs, programmeurs en beveiligers, en zo meer.

Na een interessante introductie konden de deelnemers op locatie de vorderingen van nabij bekijken. Conclusie: een indrukwekkend werk!

Na afloop was er nabij een gelegenheid tot napraten en netwerken. Top verzorgd en naar tevredenheid van de deelnemers.

13 april 2017 Creatieve sessie: aarbeving bestendig bouwen met geokunststoffen

Donderdag 13 april werd de 6e creatieve sessie in Harderwijk georganiseerd. Vind hier het programma en meer info.

Een zeer geslaagde dag met hoge opkomst. Een kort verslag van de dag, in woord en beeld vind u hier.

De presentaties van de sprekers: Siefko Slob en Wim Voskamp kunt u downloaden.

Presentatie Siefko Slob, Witteveen + Bos,

Presentatie Wim Vos, Voskamp Consultancy

 

Bijna 40 deelnemers namen dit jaar deel aan de creatieve sessie Geokunststoffen toepassen bij aardbeving bestendig bouwen. Twee deskundige sprekers toonden imposante beelden van wat er allemaal mis kan gaan en welke krachten er vrij kunnen komen bij aardbevingen. De theorie over het ontstaan en de gevolgen van aardbevingen werden uitvoerig behandeld. De commissie Innovatie en Kennisoverdracht van de NGO die de sessie goed had voorbereid had echter bedacht dat er door de deelnemers ook zelf gebouwd moest worden, aardbeving bestendig, dat dan weer wel. Het weer, de locatie, de verzorging een goed doordacht programma en enthousiaste deelnemers maakten dat de dag als bijzonder geslaagd werd gewaardeerd. Op de site vind u foto’s en de presentaties van Siefko Slob en Wim Voskamp, tevens dagvoorzitter.  In GeoKunst komt een uitgebreid verslag van de dag van de hand van Suzanne van Eekelen.

Kort beeldverslag