Collectieve leden

/Collectieve leden/
Wilt u zich aanmelden als colletief lid? Bekijk hier de voordelen voor collectieve leden of klik hier om u aan te melden

CDR International BV

Actief met:

Geosynthetics Engineering, Inland Waterway Transport, Urban Drainage, Flood Protection and IWRM, Land reclamation, Port Master Planning, Breakwaters, Revetments an Marine Structures, MetOcean & Hydronamic Numerical Modelling, Coastal Protection

W: www.cdr-international.nl
E: maxnods@mac.com

Cofra B.V.

Actief met:

Verticale drainage, folieconsructies, PVC damwanden, verticale folieschermene, paalmatrassystemen, verdichtingstechnieken.

W: www.cofra.nl
E: jeroen.dijkstra@cofra.nl

Deltares

Actief met:

Onderzoek en ontwikkeling

W: www.deltares.nl
E: suzanne.vaneekelen@deltares.nl

Enka Solutions (by Low & Bonar)

Actief met:

Development, manufacturing and design of geosynthetic product solutions for drainage, reinforcement, erosion control and many other applications to segments of infrastructure, environmental, building and coastal & waterway.

Products with drainage geocomposites, geogrids, high strength woven, turf reinforcement matting (HPTRM), prefabricated vertical drains (PVD), geotextile tubes, geobags, concrete mattress, vibration damping, green & parking roofs.

W: enka-solutions.com
E: info@lowandbonar.com

Enviro Quality Control BV

Actief met:

Enviro Quality Control is een type A onafhankelijk inspectiebedrijf volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie activiteiten op het gebied van geokunststoffen. Daarnaast inspecteert Enviro Quality Control ook IBC-werken:
– conform AS6901, tijdens de aanleg van een IBC- werk
– conform AS6902, tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk

W: www.eqc.nl
E: mail@eqc.nl

Fugro NL Land B.V.

Actief met:

Betrokken bij regelgeving voor het gebruik van geokunststoffen voor gewapende grond. Laboratorium voor o.a. onderzoek aan geokunststoffen. Uitvoeren van grondonderzoek, ontwerp en monitoring van grondconstructies al dan niet in combinatie met geotextielen.

 

W: www.fugro.com
E: mp.rooduijn@fugro.com

Genap BV

Actief met:

Aanbrengen van folieconstructies, bentonietmatten en geotextielen in den droge en in den natte (afzinken); stortplaatsafdichtingen;  leveren en plaatsen van silokappen en het leveren en installeren van wateropslagsystemen in tanks en reservoirs.

W: www.genap.nl
E: d.vanregteren@genap.nl

GEO2 Engineering

Actief met:

Geotechnische adviezen voor projecten in het binnen- en buitenland.

W: www.geo2.nl/
E: info@geo2.nl

Geopex Products (Europa) B.V.

Actief met:

Geosynthetica voor toepassing in de wegenbouw, waterbouw en de tuinbouw, zoals:

Polypropeen weefsels, polyester wapeningsweefsels, niet geweven vliezen, zinkstukken en kraagstukken, geocomposieten,  geogrids, glasvezel asfaltwapening, folies, geotextiele worsten voor ontwatering en opslag van baggerslib, slibschermen en loonconfectie.

W: www.geopex.com
E: t.ligtvoet@geopex.com

Geotec Solutions BV

Actief met:

W: www.geotecsolutions.nl
E: pgvanduijnen@geotecsolutions.nl

GID Milieutechniek BV

Actief met:

Trisoplast® bodemafdichting, Trisoliner® afdichtingsmatten, Trisolock® kunststof damwanden, Zand- en betonmatten.

Afdichtingsconstructies voor stortplaatsen, bedrijfsterreinen, IBC locaties, tankterminals, ondergrondse bouwconstructies, vijverpartijen, parkeerdekken, ecoducten, dijken en kanalen.

 

W: www.trisoplast.nl
E: h.mulleneers@trisoplast.nl

Havenbedrijf Rotterdam

Actief met:

Rotterdams Havenbedrijf

Port of Rotterdam

W: www.portofrotterdam.com/nl
E: jw.bos@portofrotterdam.com

Hier uw bedrijfsnaam?

Actief met:

belangenbehartiging, kennisontwikkeling, kennisoverdracht

Meld u aan als collectief lid.

W: ngo.nl
E: joop.groenveld@ngo.nl

Huesker Synthetic B.V.

Actief met:

Folies, vliezen, textielen en weefsels voor de gww.

W: www.huesker.nl
E: joris.vdberg@huesker.nl

InfraDelft BV

Actief met:

Levert hoge kwaliteit verhardingsadviezen. Veel ervaring met ontwerpen van (vloeistofdichte) lichtgewicht verhardingsconstructies

W: www.infradelft.nl
E: milan.duskov@infradelft.nl

Joosten Kunststoffen

Actief met:

Kunststof totaaloplossingen voor infratechniek, watermanagement en groenconcepten

W: www.joostenkunststoffen.nl/nl
E: r.brouwer@joostenkunststoffen.nl

Juta-Holland

Actief met:

Agricultural-, construction-, grass-, and manufacturing products

W: www.juta-holland.nl
E: b.post@juta-holland.nl

Kiwa NV

Actief met:

Certificatie, keuring en onderzoek

W: www.kiwa.nl
E: thomas.klerks@kiwa.nl

Kwast Consult

Actief met:

Ontwerp en advies voor geokunststoffen

W: www.kwastconsult.nl
E: info@kwastconsult.nl

Movares Nederland BV

Actief met:

Adviseurs en ingenieurs

W: www.movares.nl
E: sander.eijgenraam@movares.nl

Naue GmbH & Co. KG

Actief met:

Geotextielen, geomembranen, geogrids, geocomposieten

W: www.naue.com
E: wewert@naue.com

Prosé Geotechniek BV

Actief met:

Milieufolies, bentonietmatten, geotextielen, betonbekledingen, PE-putten en hulpstukken

W: www.prosegeotechniek.nl
E: info@prosegeotechniek.nl

QS B.V.

Actief met:

QS is een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. QS is hiervoor geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020, NEN-EN-ISO/IEC 17025 en NEN-EN-ISO/IEC 17065. Ook is zij ministerieel erkend voor het uitvoeren van inspecties op het gebied van de AS SIKB 6700 (protocol 6701, 6702 en 6703) en AS SIKB 6900 (protocol 6901 en 6902). Onze activiteiten zijn gericht op geokunststoffen, kunststofleidingen en IBC- werken waaronder het uitvoeren van inspecties conform:

  • AS6901, tijdens de aanleg van een IBC- werk
  • AS6902, tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk
  • het bepalen van de levensduur van kunststof materialen

 

W: www.qsbv.com
E: fluit@qsbv.com

Robusta B.V

Actief met:

Producent van heavy duty, high tech geweven geotextielen, anti erosie systemen en terrein begaanbaarheidssystemen voor de GWW en de Offshore.

W: www.robusta.nl
E: j.vandijk@robusta.nl

RWS

Actief met:

Grond-, weg- en waterbouwkundige constructies.

Onder- en bovengrondse infrastructuur.

W: www.rws.nl
E:

S&P Reinforcement

Actief met:

Versterking van beton en asfalt

W: www.sp-reinforcement.nl
E: arnold.vanballegoy@sp-reinforcement.nl

Strukton Civiel

Actief met:

Innovatieve GWW/bouwaannemer, producent van wegenbouwproducten

W: www.strukton.com
E: adebondt@strukton.com

Stybenex

Actief met:

Vereniging van airpop® EPS-producenten. (Isolatie- en verpakkingsmateriaal)

W: www.stybenex.nl
E: info@stybenex.nl

T&F Handelsonderneming B.V.

Actief met:

Geotextielen – weefsels – nonwovens – geogrids – folies – natuurlijke geotextielen – grasplaten – grindplaten – drainagematten

W: www.t-f.nl
E: t-f@t-f.nl

TenCate Geosynthetics Netherlands B.V

Actief met:

Productie en ontwikkeling van weefsels, vliezen, grids en geocomposieten, ontwerp van geotechnische constructies

www.geotube.com

W: www.tencategeo.com
E: m.hazenkamp@tencategeo.com

Tensar International B.V.

Actief met:

Producent en adviseur vormvaste geogrids voor het wapenen van funderings- en asfaltlagen, en gewapende grond constructies

W: www.tensar.nl
E: info@tensar.nl

Witteveen+Bos

Actief met:

Ontwerp, advies, contractvoorbereiding en -management van multi-disciplinaire projecten in sectoren van gebouwde omgeving, delta’s, kust en rivieren, energie, water en milieu, infrastructuur en mobiliteit

W: www.witteveenbos.nl
E: marco.spikker@witteveenbos.com