Geokunststoffen zijn uiteenlopende kunststoffen die toegepast worden omwille hun geotechnische functies. Vervaardigd van kunststofmaterialen: van zeer dunne, maar waterdichte folies tot onwrikbare wijdmazige geogrids. Allemaal kunststoffen die in de grond-, weg- en waterbouw worden toegepast in civieltechnische- of milieukundige constructies.

Geokunststoffen zitten bijna overal. Ze dienen allerlei doelen en er kan beslist meer mee dan u denkt! Wilt u meer info van een product voor een specifieke toepassing neem dan contact op met het secretariaat of met een van de leden. Van harte aanbevolen.

Geokunststoffen zijn er als vlies, weefsel, geogrid, mat, geomembraan, geocomposiet, geofoam, geocel of wapeningsnet.

Vliezen ook wel een non-wovens genoemd scheiden praktisch gesproken altijd verschillende grondlagen.
Vliezen worden als mat op rol geleverd en variëren in dikte. De eigenschappen (scheiden, filteren, draineren of beschermen) variëren per uitvoering.

 

Weefsels scheiden en filteren. Het grondscheidend- en filterend vermogen is afhankelijk van de openingsgrootte van de weefsels, de korrelgrootte van de aanliggende grond en de optredende waterstroming. De sterkte kan in langs- en dwarsrichting erg verschillen.

Geogrids (roosters) zijn zeer geschikt voor het wapenen van grond, funderingsmateriaal, asfalt e.d

Geogrids hebben doorgaans rasteropeningen van één tot enkele centimeters. Ze kunnen bij geringe rek grote krachten opnemen.

Matten zijn er in verschillende uitvoeringen om erosie tegen te gaan. Bijvoorbeeld door afschuiving te voorkomen en wortelgroei (daar waar gewenst) te bevorderen. Of om wortelgroei juist te voorkomen waar dit tot schade, ongewenste of onveilige situaties leidt.

Matten kunnen een ook drainerende functie vervullen, zowel horizontaal als verticaal.

 

Geomembranen of folies hebben vaak een vloeistof kerende functie. Ze worden bijvoorbeeld in bassins toegepast.

foto11

Geocomposieten zijn een combinatie van geokunststoffen en andere materialen. De combinaties zijn eindeloos, evenals de toepassingsmogelijkheden.

Geofoam ook wel geëxpandeerd polystyreen (of piepschuim of PS-hardschuim genoemd) wordt sinds enkele decennia toegepast in wegbouwkundige constructies, bij nieuwe aanleg alsook bij reconstructie. Het wordt toegepast als lichtgewicht constructie in zettingsgevoelige gebieden.

 

Geocellen zijn een 3 dimensionaal vormgegeven systeem, meestal in een kunststof geleverd en verkrijgbaar in diverse kwaliteiten en maatvoeringen. Kunststof geocellen zijn o.a. toepasbaar t.b.v. erosiebescherming op taluds en voor de opbouw van een steile wand. Hoge kwaliteit geocellen worden toegepast in de fundering van verhardingsconstructies zoals wegen, terminals en platforms etcetera op slappe bodems, waarbij de Geocellen een sterke bijdrage leveren aan het verhogen van de draagkracht en stijfheid van de opbouw.

Wapeningsnetten van staal worden hexagonaal geweven en voorzien van een wapeningsdraad in dwarsrichting. Indien voorzien van een goede verankerde dwarsdraad, zijn stalen wapeningsnetten toepasbaar als funderingswapening, graslandwapening en als asfaltwapening.