Als collectief lid geniet u de volgende voordelen:

 • U kunt meewerken aan het vergroten en verspreiden van de kennis over geokunststoffen en de verantwoorde toepassing ervan.
 • Uw organisatie wordt geprofileerd als onderdeel van een organisatie waar actuele kennis en expertise aanwezig is van een marktsegment dat continu in beweging is en waar innovatie materialen en producten hun afzet vinden, wereldwijd.
 • U kunt onder neutrale vlag van de NGO nieuwe toepassingsmogelijkheden voor geokunststoffen initiëren.
 • U ontvangt de relevante informatie op het vakgebied direct in uw mailbox.
 • U of uw medewerkers kunnen actief worden ingezet binnen de commissies (zie bestuur of commissies voor een overzicht hiervan).
 • Via de NGO kunt u onderzoek initiëren naar interessante toepassingen, materialen of producten.
 • U wordt als eerste geïnformeerd over lopend of op te starten onderzoek waarbij de vereniging is betrokken.
 • Door vermelding van uw gegevens op de website van de NGO wordt uw organisatie beter bekend.
 • Uw organisatie wordt genoemd in het vakblad GeoKunst, wat bij circa 5.000 mensen in Nederland en België wordt bezorgd. Door de vele “meelezers” is de uiteindelijke verspreiding nog vele malen groter.
 • U mag uw organisatie als exposant presenteren tijdens NGO-bijeenkomsten .
 • U ontvangt korting op publicaties over geokunststoffen.
 • Aan het lidmaatschap is automatisch een lidmaatschap van IGS verbonden, met de bijbehorende voordelen (zie www.geosyntheticssociety.org/).
 • U ontvangt het gratis lidmaatschap van de International Geosynthetics Society (IGS)
 • U mag, als collectief lid, naar bijeenkomsten van de NGO per kalenderjaar 2 introducees meenemen zonder bijkomen kosten.
 • U krijgt de gelegenheid ondersteuning te bieden bij het normeringsproces binnen CEN.
 • U ontvangt korting bij cursussen over geokunststoffen die door of namens NGO worden verzorgd.

 

Download hier de flyer ngo