19 februari 2020: De markt licht toe…

Op 19 februari 2020 verzorgde de NGO een lezingenmiddag voor vertegenwoordigers van  Nederlands grootste infrastructurele opdrachtgevers. Veertig belangstellenden vanuit Rijkswaterstaat, ProRail en de NGO luisterden naar een serie lezingen over verschillende relevante toepassingen met geokunststoffen.

Dick van Regteren (Genap) presenteerde voorbeelden van folieconstructies welke aangebracht kunnen worden in den droge, maar ook in den natte door middel van afzinktechnieken. Dirk Walinga (Arcadis / Provincie Fryslân) benadrukte in zijn lezing het belang om ‘verder te denken dan alleen beton en staal’. Het beschouwen van geokunststof toepassingen in een eerste fase van een nieuw projecten biedt vele kansen. Iljo Fluit (QS) vertelde over kwaliteitsborging en focuste daarbij op richtlijnen en normen op het gebied van afdichtingen en folieconstructies.

Joris van den Berg (Huesker) betrad daarna het podium met een boeiend betoog over gewapende grond. Hiermee zijn tal van circulaire civiel-technische constructie te realiseren. Want wat is het meest recyclebare materiaal? Juist. Zand. En 95% van gewapende grond bestaat uit zand.

Christ van Gurp (Weet van wegen) presenteerde een ontwerpmethodiek voor funderingswapening voor wegen. Erik Kwast (Kwast consult) vulde dat aan voor spoorwegen. Milan Duškov (InfraDelft) toonde fraaie projecten met EPS toepassingen. Een aansprekend filmpje liet zien hoe je met EPS moeiteloos verticaal kunt bouwen, zonder kwetsbare leidingen te belasten.

Rijk Gerritsen (Low & Bonar) besloot met een voor velen vernieuwend onderwerp: de toepassing van drainagesystemen voor ontwatering, het voorkomen van capillaire opstijging en mogelijkheden voor vibratiedemping met geokunststof composieten bij wegconstructies en spoorwegen.

De lezingenmiddag is door de deelnemers als zeer geslaagd beoordeeld. Met het delen van kennis kunnen toepassingen van geokunststoffen beter worden benut. Vele mogelijkheden zijn getoond  om projecten in een kortere doorlooptijd, tegen lagere kosten of met een langere levensduur te realiseren. De middag was inspirerend en daarmee voor herhaling vatbaar!

Hier vind u het programma en de presentaties van de sprekers.

Over de toepassingen van folieconstructies en de kwaliteitsborging daarbij:

a) Dick van Regteren – Genap
b) Dirk Walinga – Arcadis – Provincie Fryslan
c) Iljo Fluit – Quality Services BV

Over funderingswapening voor wegen en spoorwegen:

d) Christ van Gurp – Weet van Wegen
e) Erik Kwast – Kwast Consult

Over innovatieve toepassingen met EPS:

f) Milan Duškov – InfraDelft

Over geokunststof drainagesystemen voor wegen en spoorwegen door:

g) Rijk Gerritsen – Low & Bonar