De commissie CUR226 – heeft in 2016 een geheel herziene ontwerprichtlijn gepubliceerd voor paalmatrassen. De richtlijn is ook in het Engels gepubliceerd. Het boek bevat de resultaten van de promotiestudie van Suzanne van Eekelen en ander Nederlands en internationaal onderzoek. Het boek is een betrouwbare en complete richtlijn voor het ontwerp van paalmatrassen, en geeft de meest up-to-date inzichten in het gedrag van deze constructies. Het boek bevat uitgebreide rekenvoorbeelden en veel praktische tips.

Vind hier meer info, waaronder het rekenprogramma voor paalmatrassen van Suzanne van Eekelen [Deltares]