De NGO bevordert de kennis en toepassing van geokunststoffen in Nederland. Meer kennis van geokunststoffen is belangrijk voor ontwerpers, opdrachtgevers, verwerkers en onderwijsinstellingen. Geokunststoffen bieden veel mogelijkheden. Beter, anders, efficiënter, milieuvriendelijker duurzamer of goedkoper ontwerpen en bouwen is in veel gevallen mogelijk met de juiste toepassing van de juiste geokunststoffen.

De NGO is een vereniging waarbij Nederlandse leveranciers, inspectie- ingenieursbureau’s en aannemersbedrijven bij zijn aangesloten die actief zijn met geokunststoffen, in de breedste zin. Deze bedrijven opereren meestal internationaal. Het lidmaatschap staat ook open voor kennis-instituten, waterschappen, overheidsinstanties en opdrachtgevers.

Kennisoverdracht
Een van de doelstellingen van de vereniging is kennisoverdracht. Er worden regelmatig lezingen en creatieve sessies georganiseerd. Een eigen tijdschrift (GeoKunst) met informatieve artikelen over het gebruik van geokunststoffen wordt vier maal per jaar bezorgd op ongeveer vijfduizend adressen. De NGO steunt en initieert onderzoek en neemt deel aan commissies voor normering en regelgeving. De NGO biedt lesmateriaal voor het technisch en wetenschappelijk onderwijs op MBO-, HBO- en universitair niveau. Wie vragen heeft kan bij de NGO terecht!

Toepassingen bevorderen

De vereniging en haar leden bevorderen de toepassing van geokunststoffen in nieuwe en innovatieve toepassingen. Vaak zijn dit duurzame constructies met een lange levensduur en weinig tot geen onderhoud.