Het lidmaatschap staat open voor eenieder die belang heeft bij, of belangstelling heeft voor, de vele toepassingsmogelijkheden van geokunststoffen. De vereniging onderscheidt een collectief en individueel lidmaatschap.

Een collectief lidmaatschap is voor een organisatie (een rechtspersoon) die een commercieel belang heeft bij de toepassingsmogelijkheden van geokunststoffen.

Een individueel lidmaatschap is er voor natuurlijke personen. Voor het individuele lidmaatmaatschap gelden de volgende voorwaarden. U bent:

  • Student (en ingeschreven bij een Europese Hogeschool of Universiteit), gepensioneerd of erelid NGO of
  • Een 2e of volgende contactpersoon van een collectief lid of van een nevenvestiging moeder- of dochterbedrijf daarvan.

De tarieven voor een lidmaatschap per 01-01-2021 zijn:

Voor een collectief lid:                 € 1.100,=/ jaar exclusief BTW

Voor een individueel lid:             €  92,50  / jaar inclusief BTW

Bedragen gelden voor een heel kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar rato berekend. Opzeggingen gaan in per einde kalenderjaar. Restitutie bij tussentijdse opzegging wordt niet verleend.

De voordelen van het lidmaatschap zijn hier te bekijken

Aanmelden kan via het aanmeldformulier waarbij u instemt met de voorwaarden die aan het lidmaatschap zijn verbonden.