Grond-, weg- en waterbouwkundige constructies.

Onder- en bovengrondse infrastructuur.