Geosynthetica voor toepassing in de wegenbouw, waterbouw en de tuinbouw, zoals:

Polypropeen weefsels, polyester wapeningsweefsels, niet geweven vliezen, zinkstukken en kraagstukken, geocomposieten,  geogrids, glasvezel asfaltwapening, folies, geotextiele worsten voor ontwatering en opslag van baggerslib, slibschermen en loonconfectie.