Enviro Quality Control is een type A onafhankelijk inspectiebedrijf volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie activiteiten op het gebied van geokunststoffen. Daarnaast inspecteert Enviro Quality Control ook IBC-werken:
– conform AS6901, tijdens de aanleg van een IBC- werk
– conform AS6902, tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk