Voor het funderen van wegen is een scala van technieken beschikbaar. De uitdaging is om dat uit die vele mogelijkheden de economisch meest voordelige oplossing te kiezen. Eén van de technieken die daarbij kan helpen is het toepassen van geokunststoffen als funderingswapening in ongebonden funderingslagen. In de praktijk krijgt die techniek veelal niet de aandacht die het verdient. De reden daarvan is dat de bestaande ontwerpregels niet aansluiten op de huidige kennis en ervaring en dat er sprake is van versnippering van de bestaande kennis over meerdere richtlijnen.

In de nieuwe publicatie ‘Geokunststoffen als funderingswapening in ongebonden funderingslagen’ is de actuele kennis en ervaring beschreven en zijn ontwerpmodellen opgenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van de diverse beschikbare funderingswapeningen. De ontwerprichtlijn is in het najaar 2017 verschenen als SBRCURnet publicatie. Nu te verkrijgen via het CROW.

Vind hier de presentatie van Christ van Gurp getoond tijdens de technologiedag op 19 maart 2019

Een rekenblad voor toepassing van geokunststoffen in steenfunderingen is op te vragen via het secretariaat van de NGO.