Binnen de vereniging zijn de “taken” verdeeld. Enthousiaste leden werken in commissieverband aan innovaties, publicaties en andere vormen van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Daarmee geven ze invulling aan de doelstelling van de NGO.

Commissie  Innovatie en Kennisoverdracht
Voorzitter dr. ir. S.J.M. [Suzanne] van Eekelen
Lid dr. ir. M. [Milan] Duškov
Lid ing. J. [Joris] van den Berg
Lid ing. P. [Paul] ter Horst
Lid ing. E. [Ed] Berendsen
Lid ing. E. [Edwin] Zengerink
Lid ing. P. [Piet] van Duijnen
Lid ing [Rijk] Gerritsen
Redactie GeoKunst
Eindredactie ing. Rijk] Gerritsen
Lid prof. dr. ir. A. [Adam] Bezuijen
Lid dr. ir. S.J.M. [Suzanne] van Eekelen
Lid ing. P.G. [Piet] van Duijnen
Lid ing. P. [Paul] ter Horst
Lid dr. ir. M. [Milan] Duškov
Website
Redactie ing. J.S. [Joop] Groenveld