Asfaltwapening kan een kosteneffectieve optie zijn bij het overlagen (inlagen) van gescheurde (vermoeide) asfaltlagen. Bijvoorbeeld bij wegverbredingen of als lokale reparatie of ter voorkoming van reflectiescheuren in asfalt op betonplaten of boven cementgebonden funderingen. In tijden van teruglopende onderhoudsbudgetten is asfaltwapening een interessante onderhoudsmaatregel. Er is echter een veelheid aan producten en situaties waarin asfaltwapening kan worden toegepast. Ook het ontwerp en de uitvoering luisteren nauw.

Deze en andere aspecten zijn door de werkgroep ´Asfaltwapening´ in een praktische richtlijn verwoord. De richtlijn is begin 2017 beschikbaar gekomen als digitale publicatie binnen de kennismodule Asfaltverhardingen van CROW en aldaar te verkrijgen.