Wilt u zich aanmelden als lid van de NGO? U kunt zich hier online aanmelden.

Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap.

De kosten van het lidmaatschap vind u hier.

  Ondergetekende meldt zich aan als van de NGO en stemt in met de voorwaarden die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Ondergetekende stemt ook in met de voorwaarden zoals in de statuten zijn vermeld en onderschrijft de doelstelling van de vereniging. Ook wordt ingestemd met het privacyreglement zoals die op deze website is vermeld. Met het verzenden van dit formulier verklaart de indiener in te stemmen met de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens zoals vermeldt in het privacyreglement. Dit betekent onder andere dat persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk verklaart hier niet mee in te stemmen. Personen jonger dan 18 jaar mogen zich uitsluitend aanmelden met goedvinden van ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

   Via e-formulier.

   Meldt zich aan als:
   Naam bedrijf/organisatie (zoals ingeschreven bij KvK):
   Nr. KvK:
   Postadres:
   Postcode/Plaats:
   Bezoekadres:
   Contactpersoon:
   Naam:*
   Geb. datum (dd-mm-jjjj):*
   Functie:
   E-mail-adres:*
   Tel. nummer (bij voorkeur 06 nr):*

   Verplichte velden zijn aangeduid met *

   Verplicht om aan te vinken en daarmee te verklaren in te stemmen met voorwaarden zoals in de statuten en ledenvergaderingen is bepaald en de juistheid van gegevens te bevestigen.

    Via e-formulier.

    Naam bedrijf/organisatie (zoals ingeschreven bij KvK):*
    Nr. KvK:*
    Postadres:*
    Postcode/Plaats:*
    Bezoekadres:*
    Contactpersoon:*
    Naam:*
    Geb. datum (dd-mm-jjjj):*
    Functie:*
    E-mail-adres:*
    Tel. nummer (bij voorkeur 06 nr):*

    Verplichte velden zijn aangeduid met *

    Verplicht om aan te vinken en daarmee te verklaren in te stemmen met voorwaarden zoals in de statuten en ledenvergaderingen is bepaald en de juistheid van gegevens te bevestigen.