Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit enthousiaste leden die deskundig zijn op hun vakgebied. Het secretariaat is uitbesteed.

Voorzitter ing. E.A. [Erik] Kwast
Secretaris dr. ir. S.J.M. [Suzanne] van Eekelen
Penningmeester dr. ir. M. [Milan] Duškov
Technisch (uitv.) secretaris ing. J.S. [Joop] Groenveld

 

Juni 2016 tekenen bestuursleden en uitvoerend secretaris de overeenkomst voor het uitvoeren van de foto-ov-ngo-pemc2-16-06-16-down-under-nieuwegeinsecretariaatswerkzaamheden voor de vereniging.