Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit enthousiaste leden die deskundig zijn op hun vakgebied. Het secretariaat is uitbesteed.

Voorzitter ing. E.A. [Erik] Kwast
Secretaris dr. ir. S.J.M. [Suzanne] van Eekelen
Penningmeester dr. ir. M. [Milan] Duškov
Bestuurslid ing. R.H. [Rijk] Gerritsen
Technisch (uitv.) secretaris ing. J.S. [Joop] Groenveld

 

In juni 2016 tekenden de bestuursleden en de uitvoerend secretaris de overeenkomst voor het uitvoeren van de foto-ov-ngo-pemc2-16-06-16-down-under-nieuwegeinsecretariaatswerkzaamheden voor de vereniging.

 

 

 

 

Voomalige voorzitters zijn:

A.H. de Bondt

L. de Quelerij

K. Mouw

K. van Harten (oprichter)