In 2020 bestaat de vereniging 37 jaar. Georganiseerd dit jaar wordt:

  • een creatieve sessie in het voorjaar
  • een excursie in voor- of najaar
  • een lezingenmiddag in het najaar
  • de ledenvergadering aan het einde kalenderjaar

Vind hier het jaaroverzicht2019 van de cie Innovatie en Kennisoverdracht.

Voor internationale activiteiten refereren wij naar de agenda van IGS:

For international upcoming events see the International Geosynthetics Society website