Eind 2018 bestaat de vereniging 35 jaar.

Voor internationale activiteiten refereren wij naar de agenda van IGS:

For international upcoming events see the International Geosynthetics Society website

29 mei 2018 Creatieve sessie: Afdichtingen met geokunststof

Dinsdag 29 mei wordt de 7e creatieve sessie in Delft georganiseerd. Het programma kunt u hier binnenkort vernemen.