Eind 2018 bestaat de vereniging 35 jaar.

22 november 2018 Algemene ledenvergadering in Delft

Dit maal vindt de vergadering plaats bij Deltares in Delft, voorafgegaan met een lezingenprogramma en afgesloten met een netwerkdiner.

Voor internationale activiteiten refereren wij naar de agenda van IGS:

For international upcoming events see the International Geosynthetics Society website

29 mei 2018 Creatieve sessie: Afdichtingen met geokunststof

Dinsdag 29 mei vond de creatieve sessie 2018 in Delft plaats. Het programma vindt u hier.

Vind hier het verslag en de presentaties van:

Vind hier het beeldverslag van de dag

Een uitgebreid verslag in woord en beeld verschijnt in GeoKunst.