Wilt u zich aanmelden als lid van de NGO? U kunt zich hier online aanmelden.

Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap.

De kosten van het lidmaatschap treft u hier aan.

Ondergetekende meldt zich aan als van NGO en stemt in met de voorwaarden die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Ondergetekende stemt ook in met de voorwaarden zoals in de statuten zijn vermeld en onderschrijft de doelstelling van de vereniging.

Via e-formulier.

Meldt zich aan als:
Naam bedrijf/organisatie (zoals ingeschreven bij KvK):
Nr. KvK:
Postadres:
Postcode/Plaats:
Bezoekadres:
Contactpersoon:
Naam:*
Geb. datum (dd-mm-jjjj):*
Functie:
E-mail-adres:*
Tel. nummer (bij voorkeur 06 nr):*

Verplichte velden zijn aangeduid met *

Verplicht om aan te vinken en daarmee te verklaren in te stemmen met voorwaarden zoals in de statuten en ledenvergaderingen is bepaald en de juistheid van gegevens te bevestigen.

Via e-formulier.

Naam bedrijf/organisatie (zoals ingeschreven bij KvK):*
Nr. KvK:*
Postadres:*
Postcode/Plaats:*
Bezoekadres:*
Contactpersoon:*
Naam:*
Geb. datum (dd-mm-jjjj):*
Functie:*
E-mail-adres:*
Tel. nummer (bij voorkeur 06 nr):*

Verplichte velden zijn aangeduid met *

Verplicht om aan te vinken en daarmee te verklaren in te stemmen met voorwaarden zoals in de statuten en ledenvergaderingen is bepaald en de juistheid van gegevens te bevestigen.